Qanunlar və Qaydalar

PANDAGAME.COM İSTİFADƏÇİ MÜQAVİLƏSİNƏ xoş gəlmisiniz!

Bu müqavilədə saytımızdakı xidmətlərdən yararlanmağınız və SIFIR RİSK SİSTEMİNDƏN istifadə etməyiniz üçün lazımi qaydalar var.

SAYTIMIZIN ÜZVÜ OLMAQLA SİZ İSTİFADƏÇİ MÜQAVİLƏSİNİ OXUDUĞUNUZU, MÜNDƏRİCATLARI ANLADIĞINIZI, ONUN MÜDDƏLƏRİ ilə RAZI OLURSUNUZ.

1. Tərəflər

Bu müqavilədən və müqavilənin ayrılmaz hissəsi olan əlavələrindən ibarət olan PANDAGAME İstifadəçi Müqaviləsi (bundan sonra “İstifadəçi Müqaviləsi” adlandırılacaq) PANDAGAME LTD ilə Saytın üzvü olan İstifadəçi arasındadır. İstifadəçinin Sayta üzv olması və İstifadəçi Müqaviləsinə əməl etməsi üçün. Saytın yerləşdiyi elektron mühitdə İstifadəçi tərəfindən təsdiqləndiyi zaman təşkil edilir.

Sayta üzv olmaqla siz İstifadəçi Müqaviləsini tam oxuduğunuzu, onun məzmununu tam başa düşdüyünüzü və onun bütün müddəalarını təsdiq etdiyinizi qəbul edir, bəyan edir və öhdəsinə götürürsünüz.

2. Təriflər

PANDAGAME: PANDAGAME LTD.

İstifadəçi: Saytın üzvü olan və bu İstifadəçi Müqaviləsində göstərilən şərtlər daxilində Saytda təklif olunan Xidmətlərdən faydalanan fiziki və ya hüquqi şəxsdir.

Alıcı: Saytda təklif olunan Xidmətlərdən istifadə edərək Satıcı tərəfindən satış üçün təklif olunan mal və/və ya xidmətləri alan istifadəçi.

Satıcı: Saytda təklif olunan Xidmətlərdən istifadə edərək qanuni olaraq sahib olduğu və sərəncam vermək hüququna və səlahiyyətinə malik olan malları və/və ya xidmətləri digər İstifadəçilərə satmaq üçün təklif edən İstifadəçi.

Sayt: www.PANDAGAME.com domen adından və bu domen adına bağlı subdomenlərdən ibarət vebsayt

PANDAGAME Xidmətləri (Qısaca "Xidmət"): İstifadəçilərə İstifadəçi Müqaviləsində müəyyən edilmiş işləri və əməliyyatları yerinə yetirmək imkanı vermək üçün PANDAGAME tərəfindən Sayt daxilində irəli sürülən tətbiqlər.
PANDAGAME İstifadəçilərin İstifadəçi Müqaviləsində müəyyən edilmiş işləri və əməliyyatları daha effektiv yerinə yetirmələrini təmin etmək üçün istənilən vaxt Xidmətlərində dəyişiklik və/yaxud uyğunlaşdırmalar edə bilər. PANDAGAME tərəfindən edilən bu dəyişikliklər və/və ya uyğunlaşmalarla əlaqədar olaraq İstifadəçilərin riayət etməli olduqları qaydalar və şərtlər PANDAGAME tərəfindən müvafiq Xidmətdən istifadə ilə bağlı izahatların olduğu bildiriş lövhəsində İstifadəçilərə elan edilir. Yeşilyurtgame əməliyyatlarını US211 qeydiyyat nömrəsi ilə həyata keçirir.

Sıfır Risk Sistemi: PANDAGAME tərəfindən İstifadəçi Müqaviləsində göstərilən şərtlər daxilində Alıcı ilə Satıcı arasında bağlanmış alqı-satqı müqaviləsinin ödəniş hissəsinin yerinə yetirilməsi üçün göstərilən Xidmət.

Təhlükəsiz Hesab: Sıfır Risk Sistemi Xidmətinin icrası üçün YESİLYURGAME tərəfindən idarə olunan bankda hovuz hesabı.

Məhsul: Saytda Satıcı tərəfindən satışa təqdim olunan bütün növ mallar və/yaxud xidmətlər.

İndi al: Satıcının Məhsulun sabit qiymətini təyin etdiyi satış formatı

Auksion kimi satış: Alıcılara Satıcılar tərəfindən müəyyən edilmiş müddətlərdə satışa təqdim olunan Məhsulları üzrə təklif verməklə qiyməti artırmağa imkan verən satış formatı.

3. Müqavilənin mövzusu və əhatə dairəsi

3.1 İstifadəçi Müqaviləsinin mövzusu Saytda təklif olunan Xidmətlərin, bu Xidmətlərdən istifadə şərtlərinin və tərəflərin hüquq və öhdəliklərinin müəyyən edilməsidir.

3.2 İstifadəçi Müqaviləsinin əhatə dairəsi İstifadəçi Müqaviləsi və ona əlavələr, eləcə də PANDAGAME tərəfindən Sayt daxilində istifadə, üzvlük və Xidmətlərlə bağlı edilən xəbərdarlıqlar, yazılar və izahatlar kimi bütün bəyannamələrdir.

3.3 İstifadəçi Müqaviləsinin müddəalarını qəbul etməklə siz həmçinin Saytda yer alan istifadə, üzvlük və Xidmətlərlə bağlı PANDAGAME tərəfindən verilən hər cür bəyanatlara əməl edəcəyinizi və bu bəyanatlara uyğun hərəkət edəcəyinizi qəbul edirsiniz.

4. Üzvlük və Xidmətdən İstifadə Şərtləri

4.1 İstifadəçi olmaq istəyən şəxs tərəfindən Saytın müvafiq bölməsindən Sayta üzv olmaq üçün tələb olunan şəxsiyyət məlumatlarının göndərilməsi və PANDAGAME tərəfindən qeydiyyatın təsdiqlənməsi ilə üzvlük tamamlanır. Üzvlük prosesi başa çatmazdan əvvəl, bu İstifadəçi Müqaviləsində müəyyən edilmiş İstifadəçi olmaq hüququnuz və səlahiyyətiniz ola bilməz.

4.2 Sayta üzv olmaq üçün bu müqavilənin 5.2-ci maddəsinə uyğun olaraq PANDAGAME tərəfindən üzvlükdən müvəqqəti olaraq dayandırılmamaq və ya qeyri-müəyyən müddətə üzvlükdən qadağaya məruz qalmamaq lazımdır. PANDAGAME tərəfindən bu İstifadəçi Müqaviləsinin 5.2-ci maddəsinə əsasən üzvlükdən müvəqqəti olaraq uzaqlaşdırılan və ya üzvlüyündən qeyri-müəyyən müddətə qadağa qoyulan yetkinlik yaşına çatmayanların və ya şəxslərin yuxarıda qeyd edildiyi kimi Saytda qeydiyyat prosesini tamamlaması onların üzv olmasına səbəb olmayacaq. Saytın.

5. Hüquq və öhdəliklər

5.1. İstifadəçinin hüquq və öhdəlikləri

a) İstifadəçi üzvlük prosedurlarını yerinə yetirərkən, Saytın Xidmətlərindən istifadə edərkən və Saytda Xidmətlərlə bağlı hər hansı hərəkəti həyata keçirərkən, İstifadəçi